مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر کیفری _ تابستان ۹۳

۳۰,۰۰۰ تومان

چاپ اول- رحلی
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#آرای_قضایی #تجدیدنظر

موجود در انبار