نقد آراء ورشکستگی – چاپ دوم

۱۲,۰۰۰ تومان

محقق: کورش کاویانی

چاپ دوم – ۹۶ صفحه پالتویی – دی ۱۳۹۹

#ورشکستگی #تاجر #رویه_قضایی
#اعتراض_ثالث #مهلت_اعتراض
#دفاتر_تجارتی #صورتحساب_دارایی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار