نقد نگارشی آرای قضایی

۵۵,۰۰۰ تومان

دکتر محمدرضا خسروی

چاپ سوم – ۳۷۶ صفحه – بهمن ۱۳۹۹
قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه
#دادنامه #رای
#آرای_قضایی
#قاضی #وکیل
#نگارش_رای
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#نقد_رای
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706343

 

 

موجود در انبار