دعاوی تخلیه و اجاره بها، کاربردی_قضایی (چاپ_نهم)

۳۵,۰۰۰ تومان

حمیدرضا محمدباقری
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ نهم ـ اردیبهشت 1401
چاپ هشتم – مهر 1400
۱۲۰ صفحه

#اداره_کل_آموزش
#قوه_قضاییه

شابک: 9786008485322

موجود در انبار