دعاوی تخلیه و اجاره بها، کاربردی _قضایی (چاپ دهم)

۴۸,۰۰۰ تومان

حمیدرضا محمدباقری
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ دهم _ فروردین 1402

(چاپ نهم ـ اردیبهشت 1401)
۱۲۰ صفحه

#اداره_کل_آموزش
#قوه_قضاییه

شابک: 9786008485322

موجود در انبار