رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی‌گری

چاپ تمام

مهدی_آقایی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ سوم – ۱۷۶ صفحه – فروردین ۱۳۹۹
قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک: 9786004801256