تحلیلی بر ماده ۴۵ الحاقی مواد مخدر با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی (دکتر حسین اعظمی چهاربرج)

چاپ تمام

حسین اعظمی چهاربرج
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ سوم – ۱۶۸ صفحه – اردیبهشت ۱۳۹۹

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک: 9786004800884