تعدد اعتباری (معنوی) جرم – در رویه قضایی و دکترین

۱۷,۵۰۰ تومان

نویسنده: مسعود بسامی

چاپ اول – ۱۴۰صفحه – زمستان۱۳۹۸

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار