دعاوی اسناد تجاری (چاپ دوم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر علی‌اصغر تدین
اداره کل آموزش قوه قضاییه 

چاپ دوم – اردیبهشت 1401
(چاپ اول – اسفند ۱۴۰۰)

رقعی – ۵۲۰ صفحه
قیمت: ۱۳۰هزار تومان

#اسناد_تجاری
#چک #برات #سفته
#شباهت_ها #تفاوت_ها
#مسئولیت_تضامنی #قرار_تامین
#الزامات_قانونی
#واخواست #ابلاغ

#اصول_حاکم_بر_اسناد_تجاری
#خسارت_تاخیر_تادیه
#قواعد_مربوط_به_دعاوی_اسناد_تجاری

#دارنده_سند_تجاری
#مسئولین_پرداخت
#ظهر_نویسی

شابک: 9786004802352

موجود در انبار