معاملات صوری و فرار از دین در رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور (چاپ_دوم)

۶۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر غلامعلی صدقی
قاضی دیوان عالی کشور

چاپ سوم: خرداد 1401
چاپ دوم – بهمن 1400
(چاپ اول – آذر ۱۴۰۰)

رقعی – ۲۰۸ صفحه
قیمت: 65۰۰۰ تومان

#معاملات_صوری #قصد
#معامله_بیهوش
#معامله_مست
#معامله_اکراهی
#معامله_صوری_خاص
#فرار_از_دین
#قرض_صوری
#اجاره_صوری
#وکالت_و_معامله_صوری
#خیانت_در_امانت

#رویه_دیوان_عالی_کشور
#موافقان #مخالفان
#نقد_رای #تحلیل_رای
#ماده۲۱۸_قانون_مدنی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۳۴۵

موجود در انبار