قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ـ چاپ دوم)

۲۸,۰۰۰ تومان

جیبی _ 112صفحه

چاپ دوم: خرداد 1401
مجموعه قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800600

موجود در انبار