قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷)

۷,۰۰۰ تومان

جیبی _ 112صفحه _ چاپ اول
مجموعه قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800600

موجود در انبار