مجموعه قوانین آیین دادرسی در امور مدنی + قانون و آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف 

۲۳,۰۰۰ تومان

۴۴۰صفحه – جیبی – زمستان۱۳۹۸

#انتشارات_قوه_قضاییه

#آیین_دادرسی_مدنی

موجود در انبار