نظارت شکلی دیوان عدالت بر آرای دادگاه‌های اختصاصی اداری

۳۲,۰۰۰ تومان

نویسندگان: محمد پُرسا – حدیثه داودی

چاپ اول – ۲۱۶ صفحه – خرداد ۱۳۹۹

#انتشارات_قوه_قضاییه

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

#اصل_تفکیک_قوا

موجود در انبار