راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی

۲۳,۵۰۰ تومان

تهیه و تدوین: امید عبدالهیان – دکتر محمدرضا رفیعی


چاپ دوم: جلد شومیز – رحلی- 218 صفحه
قیمت: 23.500 تومان

تاکنون در هیچ یک از منابع حقوقی، فهرست کامل از مراجع اختصاصی غیرقضایی به همراه ارکان، و اصول دادرسی در آنها ارایه نشده است. این مراجع، مراجعی قانونی هستند که در نهادها و دستگاه هاي دولتی و غیردولتی خارج از دادگستري به حل و فصل دعاوي در همان اداره میپردازند.

در این اثر معرفی جامع به همراه ارکان و اصول دادرسی 80 مرجع اختصاصی غیرقضایی که در حال حاضر اعتبار قانونی دارند ارایه شده است. برخی از این مراجع هیات هاي جذب و گزینش، نظارت، رفع اختلاف و رسیدگی به شکایات در نهادها، کمیسیون هاي مواد قانونی، کمیته هاي انضباطی در نهادها، اتاق اصناف، شوراهاي رقابت، نظارت، انتظامی و شوراهاي عالی در نهادها میباشد.

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800433

 

موجود