حقوق کیفری محیط زیست

۲۶,۰۰۰ تومان

چاپ اول – شهریور ۹۹ – ۱۶۸ صفحه
محمدرضا ساکی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

موجود در انبار