نگرشی کاربردی به دیات – چاپ هفتم ( ویراست جدید)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
اداره کل آموزش قوه قضاییه ( ویراست جدید)

آموزشی-کاربردی
منابع دوره کارآموزی قضاوت

چاپ هفتم _ اردیبهشت 1402

رقعی _264 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801218

موجود