نگرشی کاربردی به دیات ـ چاپ هشتم (ویراست جدید)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
اداره کل آموزش قوه قضاییه ( ویراست جدید)

آموزشی-کاربردی
منابع دوره کارآموزی قضاوت

چاپ هشتم _ فروردین 1403

چاپ هفتم _ اردیبهشت 1402

رقعی _264 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801218

موجود