رسیدگی به جرایم منافی عفت (چاپ ششم)

۸۵,۰۰۰ تومان

مهدی آقایی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ ششم ـ فروردین 1401
چاپ پنجم – مرداد 1400

رقعی : 320 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک: 9786004801201

موجود در انبار