دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم

۶,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ 84 صفحه _ پالتویی
نشست نقد و بررسی آراء قضایی

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706985

موجود در انبار