دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم (چاپ سوم)

۳۵,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه
نویسندگان: دکتر حجت الله فتحی، دکتر ابراهیم زارع
زیر نظر دکتر عبدالعلی توجهی

چاپ سوم ـ دی 1401
چاپ دوم – شهریور ۱۴۰۰
رقعی – ۷۲ صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#دادرسی_کیفری
#جنون
#حقوق_دفاعی_متهم
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706985

موجود