دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم (تجدید_چاپ)

۱۸,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه
زیر نظر دکتر عبدالعلی توجهی

چاپ دوم – شهریور ۱۴۰۰
رقعی – ۷۲ صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#دادرسی_کیفری
#جنون
#حقوق_دفاعی_متهم

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786007706985

موجود در انبار