مجموعه قوانین و مقررات (کاربردی) شهرداری

۱۸,۰۰۰ تومان

جیبی _ 447 صفحه _ چاپ اول

مجموعه قوانین و مقررات

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار