مجموعه قوانین و مقررات کاربردی شهرداری (رقعی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه قوانین و مقررات

چاپدوم ـ رقعی ـ 440 صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه

 

شابک: 9786004802657

موجود