مجموعه قوانین و مقررات (کاربردی) شهرداری

۱۸,۰۰۰ تومان

جیبی _ 447 صفحه _ چاپ اول
مجموعه قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه

در انبار موجود نمی باشد