ورشکستگی به تقصیر و تقلب – چاپ سوم

۲۶,۰۰۰ تومان

محمدهادی فضلعلی
اداره کل آموزش قوه قضاییه
چاپ سوم- ۱۸۴ صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

 

 

موجود در انبار