اجرای احکام کیفری (چاپ_ نهم) احمدرضا عابدی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

(چاپ نهم – شهریور 1401)

(چاپ هشتم – فروردین 1401)
(چاپ هفتم – آذر 1400)

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801249

موجود در انبار