اجرای احکام کیفری (چاپ_هشتم) احمدرضا عابدی

۹۸,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
مرکز آموزش قوه قضاییه

چاپ هشتم – فروردین 1401
(چاپ هفتم – آذر 1400)
(چاپ ششم – تیر 1400)

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801249

موجود در انبار