اجرای احکام کیفری

۴۶,۰۰۰ تومان

مرکز آموزش قوه قضاییه

احمدرضا عابدی
چاپ پنجم – خرداد ۱۳۹۹

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار