نشست نقد رأی ۲۳ _ قرائن وامارات قضایی مستند علم قاضی

تماس بگیرید

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی
چاپ اول_ پالتویی_ 54 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485704