نشست نقد رأی ۲۳ ـ قرائن وامارات قضایی مستند علم قاضی (چاپ دوم)

۱۰,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی

54 صفحه – پالتویی
چاپ دوم – تیر 1400

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485704

 

موجود