نشست نقد رأی ۱۸ ـ قلمروی ضمان درک بایع

۱۳,۰۰۰ تومان

شماره ۱۸ نشست نقد رای

۷۲ صفحه پالتویی
چاپ دوم – اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت: 6000 تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#نقد_رای #معاملات
#جبران_کاهش_ارزش_پول
#ضمان_درک_بایع

شابک: 9786008485049

 

موجود