نشست نقد رأی ۱۶ _ معاملات تاجر دردوران توقف و اعتراض ثالث به آن

۴,۰۰۰ تومان

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی

چاپ اول _ پالتویی _78 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار