مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری به ضمیمه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (پنج جلدی + یک جلد نمایه قوانین و مقررات کیفری + قاب نفیس)

چاپ تمام

#آرای_وحدت_رویه
#نظریه_های_مشورتی
#بخشنامه_های_قوه_قضاییه

شابک دوره: 9786004801560