امور سرپرستی و محجورین کاربردی-قضایی (چاپ_ششم)

۳۲,۰۰۰ تومان

عبدالرحیم سمسارزاده
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ ششم – آذر 1400
(چاپ پنجم – اردیبهشت 1400)

رقعی – ۱۵۲ صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک:9786004801591

موجود در انبار