امور سرپرستی و محجورین کاربردی-قضایی

۲۲,۰۰۰ تومان

عبدالرحیم سمسارزاده
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ چهارم – مهر 1399 – ۱۵۲ صفحه رقعی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک:9786004801591

موجود در انبار