امور سرپرستی و محجورین کاربردی-قضایی (چاپ_هفتم)

۵۲,۰۰۰ تومان

عبدالرحیم سمسارزاده
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ هفتم ـ مرداد 1401
(چاپ ششم – آذر 1400)

رقعی – 151 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک:9786004801591

موجود در انبار