امور سرپرستی و محجورین کاربردی-قضایی (چاپ_پنجم)

۲۸,۰۰۰ تومان

عبدالرحیم سمسارزاده
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ پنجم – اردیبهشت 1400 – ۱۵۲ صفحه رقعی

#انتشارات_قوه_قضاییه
#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

شابک:9786004801591

موجود در انبار