نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی (احمدرضا_عابدی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ اول – آذر ۱۴۰۰
رقعی – ۴۶۴ صفحه

#جزای_عمومی #آموزشی #کاربردی
#جرم #مجرم #مجازات
#جزای_عمومی_اشخاص_حقوقی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۳۳۸

موجود در انبار