نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی ـ احمدرضا عابدی (چاپ سوم)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

احمدرضا عابدی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

چاپ سوم ـ شهریور 1401
(چاپ دوم – بهمن 1400)

رقعی – ۴۶۴ صفحه

#جزای_عمومی #آموزشی #کاربردی
#جرم #مجرم #مجازات
#جزای_عمومی_اشخاص_حقوقی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۲۳۳۸

موجود