مصالح عالیه کودک در فقه و حقوق و اسناد بین‌الملل (بر اساس سلسله نشست‌های تخصصی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دکتر مهدی هادی، دکتر علی قبادیان، دکتر ستار محمدی رزینی
پژوهشگاه قوه قضاییه

چاپ دوم ـ تیر 1403
(چاپ اول ـ اسفند 1402)

رقعی- 131 صفحه

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

 

 

 

موجود