عوامل تقنینی و قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در ایران

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عوامل تقنینی و قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در ایران

نویسندگان: جمال انصاری – ابوالفضل محبی

#پژوهشگاه قوه‌قضاییه

چاپ اول – اردیبهشت 1403
قطع وزیری – 235 صفحه
قیمت:  180.000 تومان
#عوامل_قضایی_افزایش_جمعیت_کیفری
#عوامل_تقنینی_افزایش_جمعیت_زندان
#کیفر_گرایی_و_حبس_گرایی_افراطی
#اقتدار_گرایی_در_سیاست_جنایی
#دادرسی_و_اجرای_احکام_کیفری
#سیاست_کنترل_مواد_مخدر
#زندانیان_نوجوان_و_جوان
#زندانیان_خارجی
#زندانیان_زن

موجود