حقوق ثبت کاربردی ـ حمیدرضا آدابی (چاپ_ششم)

۹۸,۰۰۰ تومان

حمیدرضا آدابی
اداره کل آموزش قوه قضاییه

#منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت

چاپ ششم – اسفند 1400
(چاپ پنجم – آذر ۱۴۰۰ – ویراست جدید)

رقعی – ۳۹۲ صفحه
قیمت: ۹۸۰۰۰ تومان

#حقوق_ثبت
#عملیات_ثبت
#اعتراض_به_عملیات_ثبت
#افراز #تفکیک
#شورای_عالی_ثبت
#مالکیت_معارض
#اراضی_ملی
#اصلاحات_ارضی
#نسق_زراعی
#حق_ریشه
#اراضی_فاقد_سند_رسمی
#دفتر_اسناد_رسمی
#پیش_فروش_ساختمان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۰۸۷۷

موجود در انبار