حقوق مسئولیت مدنی (جلد دوم)

۴۵,۰۰۰ تومان

چاپ دوم- ۳۶۰صفحه

ایرج بابایی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار