اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ گذر از هر دو و پذیرش اندیشه واقع‌محوری

۸۰,۰۰۰ تومان

دکتر سیدعباس موسوی

چاپ اول – 240 صفحه – فروردین ۱۴۰1
قیمت: 80۰۰۰ تومان

#اماره_مدیونیت_یا_اصل_عدم_مدیونیت
#گذر_از_هردو_پذیرش_اندیشه_واقع_محوری
#مفاهیم_و_گزاره‌ها
#اندیشه_اماره_مدیونیت
#اندیشه_اصل_عدم_مدیونیت
#اندیشه_واقع_محوری
#مطالعه_در_حقوق_تطبیقی
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802376

موجود در انبار