اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ گذر از هر دو و پذیرش اندیشه واقع‌محوری (چاپ سوم)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

دکتر سیدعباس موسوی

چاپ سوم ـ اسفند 1402

چاپ دوم ـ مرداد 1401
چاپ اول ـ اردیبهشت 1401
240 صفحه
قیمت: 260000 تومان

#اماره_مدیونیت_یا_اصل_عدم_مدیونیت
#گذر_از_هردو_پذیرش_اندیشه_واقع_محوری
#مفاهیم_و_گزاره‌ها
#اندیشه_اماره_مدیونیت
#اندیشه_اصل_عدم_مدیونیت
#اندیشه_واقع_محوری
#مطالعه_در_حقوق_تطبیقی
#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802376

موجود