حقوق داوری کاربردی (چاپ سوم: ویراست جدید)

۶۵,۰۰۰ تومان

چاپ سوم: ویراست جدید

نویسندگان: ابوذر جوهری – علی علیدادی
با مقدمه‌هایی از: گودرز افتخار جهرمی – مرتضی شهبازی نیا

رقعی نفیس – دی 1399

#انتشارات_قوه_قضاییه
#داوری
#داوری_تجاری

موجود در انبار