حقوق داوری کاربردی همراه با رویه قضایی ایران (چاپ پنجم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسندگان: ابوذر جوهری – علی علیدادی
با مقدمه‌هایی از: گودرز افتخار جهرمی – مرتضی شهبازی نیا

رقعی نفیس – 416 صفحه
چاپ پنجم – اردیبهشت 1401

#انتشارات_قوه_قضاییه
#داوری
#داوری_تجاری

شابک:9786004801850

موجود