غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن پولی – مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه ۸۱۱-۱۴۰۰/۳/۲۵

۲۴,۰۰۰ تومان

معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اداره وحدت رویه

نحوه محاسبه و جبران کاهش ارزش ثمن پولی به عنوان غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره: رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۳/۲۵
و پیوست تحقیقات فقهی آن.

چاپ دوم – آبان 1400
(چاپ اول – مهر ۱۴۰۰)

۱۰۷ صفحه – رقعی
قیمت ۲۴۰۰۰ تومان

#جبران_خسارت
#مستحق_للغیر
#دیوان_عالی_کشور
#رای_وحدت_رویه

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۸۰۹۲۳۵

موجود در انبار