مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۲ – سال ۱۳۹۵) (دوجلدی-بخش۱و۲)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – بهار 1400
قیمت دوره دوجلدی: 240 هزار تومان

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک:

 

موجود در انبار