مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۲ ـ سال ۱۳۹۵) (دوجلدی ـ بخش۱و۲)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – بهار 1400
قیمت دوره دوجلدی: 240 هزار تومان

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک:

 

موجود