محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده به ضمیمه احوال شخصیه (چاپ پنجم ـ با تجدیدنظر و اضافات)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چاپ پنجم – اردیبهشت 1401
(چاپ چهارم – اردیبهشت ۱۴۰۰)

۵۴۴ صفحه رقعی با جلد نفیس
قیمت: 180هزار تومان

#قانون_حمایت_خانواده
#قانون_مدنی_در_نکاح_و_طلاق
#قانون_مدنی_در_اولاد
#قانون_مدنی_در_خانواده
#قانون_مدنی_در_حجر_و_قیمومیت

#احوال_شخصیه_ایرانیان_غیر_شیعه_در_محاکم
#شافعیه
#زرتشتیان
#کلیمیان
#ارامنه_گریگوری
#جمعیت_های_کاتولیک

#قوانین #قوانین_مرتبط
#تصویب_نامه_ها #آیین_نامه_ها
#بخشنامه_ها #نظرات_مشورتی
#رویه_قضایی #مشاوره_قضایی
#نمونه_دادخواست_حقوقی

#نظرات_فقهی
#تحریرالوسیه_امام_خمینی
#تکملة_المنهاج_آیت_الله_خویی
#الفارق_جعفری_لنگرودی

شابک: 9786008485438

موجود