مجموعه قوانین وکالت و مشاوران حقوقی ـ چاپ دوم (جیبی)

۶۵,۰۰۰ تومان

چاپ دوم ـ اردیبهشت 1401
جیبی ـ 248 صفحه
مجموعه قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800617

موجود