قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپ پنجم ـ رقعی)

۶۰,۰۰۰ تومان

چاپ پنجم ـ تیر 1401
چاپ چهارم ـ اردیبهشت 1401
رقعی ـ 151 صفحه

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

بانضمام:
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
بخشنامه‌های قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485421

موجود