رویکردی کاربردی به سرقت تعزیری

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مؤلف: دکتر شهرام محمدزاده

رقعی _ 248 صفحه
چاپ دوم _ اردیبهشت 1402

#شروع_به_سرقت
#سرقت_تعزیری_قابل_گذشت
#سرقت_مقرون_به_آزار

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802529

 

موجود