تحول و تکامل حقوق بین‌الملل کیفری (تاریخچه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری) – دوجلدی

۹۲,۰۰۰ تومان

احمدرضا توحیدی

جلد اول: از جنگ جهانی اول تا دیوان بین‌الملل کیفری
جلد دوم: ساختار و صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌الملل

چاپ اول – ۷۴۲ صفحه در دو جلد
قیمت: ۹۲۰۰۰ تومان

#دیوان_بین_المللی_کیفری
#صلاحیت #ارکان #رسیدگی
#ادله_اثبات #تعقیب #مجازات
#دادگاه_های_بین_المللی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۰۱۲۹۴

#حقوق_جزای_بین_الملل #ICC

شابک جلد اول: 9786004801300
شابک جلد دوم: 9786004801966

موجود