نشست نقد رأی ـ جایگاه گواهی پزشکی در ادله اثبات کیفری (جرم مصرف مسکر)

۴,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: مجید صادق‌نژاد

اساتید و قضات محترم حاضر در نشست:
آقایان دکتر نوبهار، دکتر آقایی، اهوارکی، زجاجی، نورزاد، موسی‌پور، عبداللهی، اسماعیلی، قنبری، قربان‌زاده

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی
پالتویی – 112 صفحه

چاپ اول – ۱۳۹۷
قیمت: ۴۰۰۰ تومان

#گواهی_پزشکی
#قانون #اثبات_جرم
#الکل_در_خون #گواهی_پزشکی
#آرای_موافق #آرای_مخالف

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۳۶۹۸۷

 

 

ناموجود