نشست نقد رأی ـ سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید

۱,۷۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: مجید صادق‌نژاد

اساتید و قضات محترم حاضر در نشست:
آقایان و جنابان دکتر شاهنوش، دکتر دهقانی، دکتر سادات‌اخوی

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی
پالتویی – 48 صفحه

چاپ اول – ۱۳۹۷
قیمت: ۱۷۰۰ تومان

#حقوق_جزا
#دعاوی #آرای_قضایی

#حقوق_مدنی
#اهلیت #حجر
#عقب_ماندگی_ذهنی
#ماده_۵۹۶_تعزیرات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۸۵۸۵۸

 

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#قوه_قضاییه

شابک: 9786008485858

 

موجود