مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی (۱۳۹۶-۱۳۶۱)

۲۳,۰۰۰ تومان

چاپ اول _ 216 صفحه _رقعی

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار