جستارهایی در جامعه‌شناسی کیفری

۹۸,۰۰۰ تومان

مترجمان: سید دُرَید موسوی مجاب – مریم مهذب
کتاب حاضر ترجمه مقالاتی از نویسندگان مختلف است.

چاپ اول – ۶۲۰ صفحه – دی ۱۳۹۹
قیمت: ۹۸۰۰۰ تومان

#جامعه_شناسی_جنایی
#جرم_شناسی
#تحول_کیفری
#ارزش_های_کیفری
#کنترل_اجتماعی #کنترل_جرم
#فرهنگ_در_جامعه_شناسی_مجازات
#تاثیر_رسانه_ها_بر_جامعه_شناسی_کیفری
#سیاست_کیفری
#عدالت_اجتماعی
#جرم_شناسی_انتقادی
#نابرابری_اجتماعی
#زندان #قضاوت #انسانیت
#حقوق_جامعه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004802130

موجود