نشست نقد رأی ۳۰ _ نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع

۷,۰۰۰ تومان


#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۵۶ صفحه پالتویی – چاپ اول – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۷۰۰۰ تومان

#حقوق_جزا #تامین_خسارت #تورم #تعیین_خسارت #زمان_اجرای_حکم

موجود در انبار