نشست نقد رأی ۳۰ ـ نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع (تجدید چاپ)

۱۰,۰۰۰ تومان


#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۵۶ صفحه پالتویی – چاپ دوم – اردیبهشت 1400
قیمت: 10/000 تومان

#حقوق_جزا #تامین_خسارت #تورم #تعیین_خسارت #زمان_اجرای_حکم

شابک:

 

ناموجود