نشست نقد رأی ۲۷ ـ تشخیص نوع قتل (چاپ دوم)

۱۴,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه

90 صفحه _پالتویی
چاپ دوم – تیر 1400

نشست نقد و بررسی آراء قضایی _27

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485476

 

موجود