نشست نقد رأی ۱۷ _ بررسی فقهی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی

تماس بگیرید

چاپ اول _ 82 صفحه _ پالتویی

نشست نقد و بررسی آرای قضایی _18

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485056