نشست نقد رأی ۲۵ _ کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

تماس بگیرید

نشت های نقد و بررسی آراء قضایی
چاپ اول _ پالتویی _ 60 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485896