نشست نقد رأی ۳۱ ـ تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به رد اصل مال در جرم انتقال مال غیر

۹,۰۰۰ تومان

۴۸ صفحه پالتویی – چاپ اول – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۶۰۰۰ تومان

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#حقوق_جزا
#جرایم_علیه_اموال
#انتقال_مال_غیر
#تلف_حکمی_مال
#انتقال_های_بعدی

شابک: 97862297242255

 

موجود