امنیت حقوقی در حقوق بین‌الملل

۴۰,۰۰۰ تومان

مولف: سیدحسین موسوی‌فر
با مقدمه: دکتر سید فضل‌الله موسوی

چاپ اول – فروردین ۱۴۰۰
قطع رقعی – ۲۶۰ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#حقوق_بین_الملل
#امنیت_حقوقی #حکومت_قانون
#جامعه_بین_المللی
#جامعه_مشترکات_بین_المللی
#ساختارهای_امنیت_ساز_حقوق_بین_الملل
#دفاع_مشروع
#مسئولیت_بین_المللی_دولت
#دیوان_کیفری_بین_المللی
#سازمان_ملل_متحد
#انتشارات_قوه_قضاییه
#قوه_قضاییه

شابک: 9786227553093

موجود