آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرای وحدت رویه حقوقی و جزایی سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰در یک جلد ـ ویراست جدید)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال 1323 تا 1400 (حقوقی و جزایی) (چاپ دوم ویراست جدید)

#خلاصه آراء گزارش مربوط و علت طرح
#فهرست موضوعی

#اداره_وحدت_رویه
#دیوان_عالی_کشور

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9789648660067

موجود