آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرای وحدت رویه حقوقی و جزایی سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۷در یک جلد)

۶۰,۰۰۰ تومان

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال 1323 تا 1397 (حقوقی و جزایی)


#اداره_وحدت_رویه
#دیوان_عالی_کشور

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار